Z jakich powodów warto przeczytać książkę pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego?

Z jakich powodów warto przeczytać książkę pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego?

Niewątpliwą zaletą Ludowa historia Polski ze strony www.taniaksiazka.pl może być nowatorska periodyzacja. Adam Leszczyński szczegółowo wyjaśnia, co dokładnie kryje się za krótkim stwierdzeniem w podręczniku szkolnym, że “los chłopów pańszczyźnianych uległ pogorszeniu” i dużo miejsca w tej książce temu zagadnieniu poświęca.

Co znajdziemy w tej książce?

Szczególny okres, jaki znajdziemy w tej książce, poprzedza powolne kształtowanie się struktury społecznej, które trwa ponad trzysta lat (od X do XIII wieku).Ilość czarnych dokręcania śrub, po więcej niż dwóch pokoleń w 1768 roku, mistrzowie sami zabić chłopów staje się ponownie przestępstwem. Kres niewoli nastąpił jednak dopiero w 1864 r., kiedy to specjalny dekret cesarski zniósł pańszczyznę w polskim parlamencie. Następne osiemdziesiąt lat, podobnie jak dwie wojny światowe i II Rzeczpospolita, były wystarczającym czasem dla “kapitalizmu na peryferiach”, który zakończył się w 1944 r. radykalną reformą rolną i wypędzeniem ziemiaństwa. Niestety, mimo że odniesienia do III RP pojawiają się w publikacji kilkakrotnie, Leszczyński nie dokonuje jej systematycznego rozliczenia – waga rozdziału o PRL wskazuje, że jego stosunek do zmian jest dość pozytywny.

Jaki jest podział geograficzny tej publikacji?

Leszczyński pozostaje wierny związanej ludem geografii. Więcej uwagi poświęca ziemiom ukraińskim niż Mazowszu, zapominając zwłaszcza o Śląsku. W XVI wieku Pomorze (z wyjątkiem Gdańska) generalnie pomija. A w XIX wieku skupił się na podziale Rosji i Austrii, mimo że większość dzisiejszej Polski znajdowała się wówczas w granicach imperium. Takie podejście można zrozumieć w historii arystokracji i inteligencji.

Co znajdziemy najciekawszego w tej książce?

Paradoksalnie, najciekawszym fragmentem książki “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego jest ten, w którym naród schodził na dalszy plan, a na pierwszy wysuwały się kontrowersje polityczne z udziałem PPS i narodowej demokracji. Warto pamiętać, że najpierw był socjalizm. Endecja narodziła się wbrew niemu i zaskakująco szybko, w ciągu niespełna dekady (1899-1907) osiągnęła dominującą pozycję. Leszczyński nie wyjaśnia tego zjawiska, a jest ono warte głębszego zastanowienia. To, że baza socjalistów i socjalistek była mniejsza niż narodowców, bo robotników było znacznie mniej niż chłopów i drobnomieszczaństwa, może być prawdą, ale to tylko część wyjaśnienia.

 

Author Image
Ulka